Op templateniveau wordt de structuur van de workflow bepaald. Op documentniveau ga je de workflow daadwerkelijk gebruiken. Afhankelijk van de workflowstatus kun je in het document 'schrijven' of 'alleen lezen'. Je kunt aan de status zien - naast de naam van de status - of het 'alleen lezen' betreft.


Belangrijk

  • Iedereen die commentator of schrijver is, gekoppeld aan het document, kan de status wijzigen. Ook alle Penvoerders en Administrators kunnen de statussen wijzigen. 
  • Daarnaast is er geen volgorde in de statussen, gebruikers zijn vrij om de status te selecteren naar wens.
  • U kunt pas naar de laatste workflow step wanneer alle elementen zijn afgevinkt. Dit kunt u zien aan (1) de voortgang balk naast de workflow status en (2) door de ronde bolletjes naast de hoofdstukken. Deze geven aan dat er nog elementen zijn die nog niet afgevinkt zijn. U kunt deze afvinken door op het ronde bolletje naast het element te klikken, deze wordt dan groen wat aangeeft dat het element is afgevinkt. Het kan zijn dat u hier eerst het tekstvak zelf moet opslaan voordat u kunt afvinken.
  • De concept text over de gexporteerde PDF zal verdwijnen wanneer het document zich in de laatste workflow step bevindt.


Stappenplan

Om de status van een document te wijzigen, dien je de volgende stappen te nemen:

  1. Ga naar 'Documenten' in OER Write en selecteer het document;
  2. Klik op de huidige workflow step ('Schrijven' in de screenshot).
  3. Selecteer de status in de workflow die je wilt toepassen en klik op activeer.
  4. Klik op opslaan om de wijziging door te voeren.


Screenshot