Het documenten-dashboard is wat schrijvers en commentatoren als eerste zien wanneer ze inloggen. Administrators en penvoerders zien het kader-dashboard wanneer ze inloggen. Het documenten-dashboard heeft als functie om het overzicht te geven van alle documenten, waartoe een schrijver en/of commentator bevoegd is. Administrator en penvoeders zien altijd alle documenten. Daarnaast hebben de administrators en penvoerders de mogelijkheid om gebruikers te e-mailen en om nieuwe documenten aan te maken.


Hieronder weergeven wat alle dashboard functionaliteiten betekenen.

 1. 'E-mail gebruikers'. Hierbij heb je de mogelijkheid om de schrijvers en/of commentatoren te mailen. Alleen administrators en penvoerders hebben deze functie. Klik hier voor meer informatie.
 2. 'Nieuw document'. Alleen administrators en penvoerders hebben deze functie. Klik hier voor meer informatie.
 3. Zoekterm kun je gebruiken om documenten te zoeken. Houdt er rekening mee dat er alleen gezocht wordt in het kolom 'Document'.
 4. Filteropties kun je gebruiken om te filteren op:
  1. Kaders
  2. Opleidingen 
  3. Schrijvers
 5. Hier staat de naam van het document weergegeven. Je kunt de alfabetische volgorde selecteren A-Z en Z-A door erop te klikken.
 6. Hier staat de naam van het kader weergegeven. Je kunt de alfabetische volgorde selecteren A-Z en Z-A door erop te klikken.
 7. Hier staat de naam van de opleiding weergegeven.
 8. Hier staat de naam of namen van de schrijver(s) weergegeven. Wanneer er meerdere namen staan, zie je +.. verschijnen. Ga je met je muis erover heen, zie je de namen verschijnen.
 9. Dit geeft de status van het document aan. De status wordt bepaald in het tabblad 'Afronding' van het document.
 10. Alle reacties die bij het tabblad 'Inhoud' van het document gegeven worden, en NIET zijn opgelost, worden hier opgeteld weergegeven.
 11. Ieder document heeft taken die uitgevoerd moeten worden. Hier staan alle VERPLICHTE taken opgesomd en opgesomd hoeveel taken afgehandeld zijn. Dus 4 / 8, betekent dat 4 van de 8 taken zijn uitgevoerd. In het document zijn deze 4 taken afgevinkt.
 12. Bij acties kun je de volgende handelingen doen:
  1. 'Standaard PDF'. Je kunt direct een standaard PDF maken. Klik hier voor meer informatie.
  2. 'Gemarkeerd PDF'. Je kunt direct een gemarkeerde PDF maken. Klik hier voor meer informatie.
  3. Bewerken. Je kunt de algemene informatie van het document bewerken. Klik hier voor meer informatie.
  4. Verwijderen (Alleen administrators en penvoerders hebben deze functie)Documents-dashboards voor schrijvers en administrators. In dit geval ben ik schrijver bij Geneeskunde Deeltijd en Geneeskunde Voltijd, overige documenten zie ik niet. 
Documents-dashboards voor administrators en penvoerders