Samenwerken en commentaar

Gebruikers uitnodigen, commentaar geven.

Schrijvers en commentatoren uitnodigen
Een van de grote voordelen van OER Write is dat meerdere mensen online aan hetzelfde document kunnen werken en tegelijk commentaar kunnen geven. Bij het...
Wo, 1 Jul, 2020 at 9:58 AM
Commentaar en reacties geven in documenten
Om goed samen te werken met anderen is het natuurlijk handig als je kunt reageren op elkaars werk. In OER Write kan dit door commentaar te geven op bloknive...
Do, 5 Mrt, 2020 at 5:37 PM